Skip to content

Az emberközpontú mesterséges intelligenciáról a BME VIK mesterképzésében

Örömmel adunk hírt arról, hogy a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) részvételével valósul meg a Human-Centred Artificial Intelligence Masters (HCAIM) projekt. A projektben egy mesterséges intelligencia (MI) tárgyú mesterképzési programot dolgozunk ki és indítunk el, melynek fő jellemzője az emberközpontúság, jogi, etikai, szociológiai és egyéb társadalomtudományi szempontokkal a fókuszban.

MI a projekt célja?

Adatokban gazdag világunkban a mesterséges intelligencia hozzájárulhat a társadalom előtt álló, jelentős kihívások megoldásához. Az MI használatának azonban jogszerűnek és etikusnak kell lennie, tiszteletben tartva az emberi jogokat. Az MI rendszereket készítő felsőfokú végzettségűeknek az ipari igényeket is kielégítő technológiai készségek, valamint etikai és jogi ismeretek megfelelő elegyére van szükségük.

Célunk az, hogy a hallgatók elemzési, tervezési, fejlesztési és kreatív készségeit úgy fejlesszük, hogy képesek legyenek emberközpontú MI-megoldásokat beépíteni különféle rendszerekbe és alkalmazásokba, egyensúlyt teremtve a különböző technológiák és tudományos eredmények felhasználása során.

MI az emberközpontú mesterséges intelligencia?

A HCAIM konzorcium az AI HLEG definícióját követi, nevezetesen: A mesterséges intelligencia emberközpontú megközelítése arra törekszik, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása révén a humán értékek központi szerepet kapjanak az MI-rendszerek fejlesztése, telepítése, használata és felügyelete során.

Ez a meghatározás az emberi értékek és jogok kitüntetett szerepét emeli ki az MI-alkalmazások fejlesztésében. A szempontokat és a kockázatokat mérlegelni és értékelni kell az MI-fejlesztések teljes életciklusában.

MIRŐL szól a projekt?

A konzorcium egy 60 ECTS kreditértékű mesterképzési programot tervez és valósít meg az MI témakörében. A program révén a végzősök olyan ismereteket kapnak, amelyek lehetővé teszik az emberi jogok védelmét tiszteletben tartó és támogató MI-innovációk létrehozását, miközben kihasználják az MI-ben rejlő lehetőségeket és előnyöket a mai digitális társadalom számára. A projektet a digitális készségek és munkahelyek európai platformjának CEF-TC programja támogatja.

A program négy európai egyetem (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Utrechti HU Alkalmazott Tudományi Egyetem, Dublini Műszaki Egyetem, Nápolyi Federico II Egyetem), három kiválósági központ és három kis- és középvállalkozás, továbbá több mint 25 egyéb, a programot támogató, vezető IKT-szervezet oktatási és kutatási szakértelmére támaszkodik.

MIKOR kezdődik a mesterképzés?

Az emberközpontú MI mesterképzés (HCAI Master's) 2022 őszétől új szakként indul Hollandiában, Írországban és Olaszországban, Magyarországon pedig – a BME VIK jelenleg futó 120 kredites mérnök-informatikus mesterképzésén belül, a hazai akkreditációnak megfelelően – kiegészítő képzésként indult el. Az érdeklődők megnézhetik a konzorcium által szervezett webináriumokat, találkozhatnak az oktatókkal, és megvitathatják velük azokat a témákat, amelyek fontosak a tanulási céljaik szempontjából.

KIK vehetnek részt a mesterképzésben?

Az új mesterképzés nyitott lesz mindenki számára, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett diplomával és kellő mélységű műszaki ismeretekkel rendelkezik, érdeklődik a csúcstechnológiai MI iránt, és fontosnak tartja az emberközpontú műszaki fejlesztést. Alapvető programozási és a statisztikai ismeretekre szükség van. A kiegészítő képzésben kezdetben a BME VIK mesterszakos hallgatói vehetnek részt.

HOL tudhatok meg többet?

Kövessen minket a LinkedIn-en, a Twitter-en vagy a projekt hivatalos weboldalán további információkért, nézze meg a HCAIM webinárium-sorozat előadásait, vegyen részt az élő beszélgetésekben.

Egyéb források

Website: https://humancentered-ai.eu

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hcaim

Twitter: https://twitter.com/HCAIMaster

Jegyzetek

1 AI HLEG: European Commission’s High-level expert group on Artificial Intelligence

2 ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System

3 CEF-TC: Connecting Europe Facitliy (CEF) Telecom Call, 2020