Skip to content

BIP

Hibrid intenzív képzés - Kutatás a gyakorlatban: dolgozz a kutatási terveden!

Utrecht, Hollandia, 2023. január 30. - február 03.

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar pályázatot hirdet

BLENDED INTENSIVE PROGRAM-BEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A BME VIK részvételével folyó HCAIM projekt (lásd https://hcaim.bme.hu/hu/) hibrid intenzív képzést (Blended Intensive Program, BIP) szervez Research in practice: boost your research proposal címen angol nyelven, melynek ötnapos személyes részvételű része Utrechtben (Hollandia) lesz 2023. január 30. és február 3. között. A képzésen a BME, valamint a projektben részt vevő további három egyetem hallgatói vesznek részt.

  1. A pályázat célja

A HCAIM projekt célja olyan mesterséges intelligencia (MI) tárgyú mesterképzés létrehozása, melynek fókuszában az emberközpontúság áll, azaz a képzés az MI alkalmazások működésének megértéséhez, illetve fejlesztéséhez elengedhetetlen matematikai és műszaki tananyagon túl jogi, etikai, szociológiai és egyéb társadalomtudományi szempontokkal és tudnivalókkal is megismerteti a hallgatókat.

Az intenzív képzés célja, hogy megfelelő támogató környezetben segítséget nyújtson az egyetemi hallgatóknak diplomatervük vagy kutatómunkájuk témájának kiválasztásában és kidolgozásában. A hibrid (blended) jelző arra utal, hogy a hallgatók előzetesen virtuális képzés keretében készülnek fel a személyes részvételű utrechti képzésre.

Megpályázható helyek száma 15.

  1. Mobilitási időtartam

Online kurzus: 2022. 12. 12. – 2023. 01. 20.

Személyes részvétellel tartott kurzusok: 2023. 01. 30 – 2023. 02. 03.

  1. A projektben résztvevő intézmények

Intézmény neve

Erasmus kódja

Ország

Város

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

HU BUDAPES02

Magyarország

Budapest

Utrechti HU Alkalmazott Tudományi Egyetem

NL UTRECHT24

Hollandia

Utrecht

Dublini Műszaki Egyetem

IRL DUBLIN44

Írország

Dublin

Nápolyi Federico II Egyetem

I NAPOLI01

Olaszország

Nápoly

  1. Pályázati feltételek

Az „ERASMUS+ Pályázati felhívás Blended Intensive Program-ben való részvételre” c. általános pályázati felhívásban (https://nki.bme.hu/node/6113) szereplő kritériumokon felül pályázat benyújtására jogosult az a hallgató, aki

BSc, MSc, PhD képzési szinten aktív hallgatói státusszal rendelkezik a mobilitás alatt (az online és a személyes részvételű részt is beleértve).

Túljelentkezés esetén a pályázati bírálat során előnyt élveznek azon hallgatók, akik már bekapcsolódtak a HCAIM-képzésbe, valamint azok is, akik a 2022/23-as tanév tavaszi félévétől kívánnak bekapcsolódni, és erről nyilatkoznak.

A rangsorolás az utolsó lezárt félév összesített korrigált kreditindexe (ÖKK) alapján történik.

  1. A pályázat tartalma

A pályázónak a https://forms.office.com/r/Wmb6THwUSP címen található űrlapot kell kitöltenie és beküldenie. (A kitöltéshez BME Sharepoint / Címtár témaszámra van szükség.)

Beadási határidő: 2022. 11. 25. péntek, 24:00

  1. Pályázatok bírálata

A beérkezett BIP pályázatok elbírálását a BME VIK BIP Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) végzi. A Bizottság tagjai: a kari Erasmus koordinátor (Gerhátné dr. Udvary Eszter) és a kari BIP felelős (dr. Hanák Péter). A Bizottság tagjai a IV. pontban meghatározott kritériumok szerint kialakítják a pályázók sorrendjét. A nyertes hallgatók listáját a kari BIP felelős megküldi az ERASMUS Irodának 2022. november 29-ig jegyzőkönyv formájában. A nyertes hallgatók ösztöndíjban részesülnek.

  1. Az ösztöndíj mértéke

70 euró/nap a személyes részvétellel tartott kurzusokra: 5 nap fizikai mobilitás kiegészítve 2 utazási nappal. Összesen 490 euró.

Ösztöndíj csak a személyes részvétellel tartott időszakra adható.

  1. Egyéb költségek

Az intenzív programon való részvétel tandíjmentes.

Az egyéb költségek fedezésére 350 euró befizetése szükséges, mely tartalmazza a következőket: szállás és reggeli 6 napra, ebéd 5 napra, egy alkalommal vacsora, helyi utazási bérlet, valamint kiránduláson való részvétel.

  1. Szerződéskötés menete

A támogatási szerződést a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala készíti el a BME Erasmus Iroda által küldött mintaszerződés alapján. A nyertes pályázók a támogatási szerződést kötelesek aláírni az online kurzus kezdőnapja előtt egy héttel. A szerződés aláírásának elmulasztása esetén a hallgató elveszti lehetőségét a programban való részvételre. A támogatási szerződés kötelezően kitöltendő elemeinek valóságtartalmáért a hallgató felelős. A személyes adatokon és a Tempus Közalapítvány által meghatározott adatokon kívül a nyertes pályázónak a szerződésben fel kell tüntetnie saját nevére szóló, EUR (esetleg HUF) alapú bankszámlájának IBAN számát, valamint a bank BIC/SWIFT kódját.

  1. Egyéb tudnivalók

A pályázaton nyertes hallgató, amennyiben nem tud kiutazni, úgy haladéktalanul jeleznie kell lemondási szándékát a kari BIP felelősnek.

Amennyiben a BIP mobilitási időszak alatt – a személyes megjelenést igénylő és az online időszakot is beleértve a hallgató nem aktív státuszú hallgatója a BME-nek, vagy az aktuális félév utólagosan passzív félévvé nyilvánítását kezdeményezi, úgy az adott BIP programban való részvétel jogát elveszti, és ezt köteles haladéktalanul bejelenteni írásos formában a kari BIP felelősnek. Az esetlegesen számára már kifizetésre került ösztöndíj visszafizetésére és annak feltételeire a hallgató és a BME között létrejött támogatási szerződés feltételei vonatkoznak.

Az általános pályázati felhívás a BME Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának honlapján a Nemzetközi Programok / Blended Intensive Program útvonalon érhető el: https://nki.bme.hu/node/6113.

Kari BIP felelős: dr. Hanák Péter

A kari BIP felelős köteles a pályázattal kapcsolatban a hcaim@eit.bme.hu email címen további felvilágosítást adni.

A pályázat leadásával a pályázó hozzájárul személyes adatainak a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18.§-ban és 19.§-ban foglalt adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a BME-n hatályos adatvédelmi szabályzatok betartása melletti kezelésébe.

Jelen pályázati felhívásban leírt ügymenetet megkerülő pályázatok kizárásra kerülnek.

Budapest, 2022. november 18.