Skip to content

MSc, BME

Emberközpontú mesterséges intelligencia mesterképzés a BME VIK-en

Tájékoztató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának hallgatói számára

A mesterséges intelligencia (MI) emberközpontú megközelítése arra törekszik, hogy a társadalmi és személyi (etikai, erkölcsi, jogi, biztonsági, megbízhatósági, értelmezhetőségi, esélyegyenlőségi stb.) szempontok, ill. értékek központi szerepet kapjanak az MI-rendszerek fejlesztése, tele­pítése, használata és felügyelete során. Ennek érdekében a HCAIM1 konzorcium egy 60 ECTS2 kreditértékű mes­terképzési programot dolgozott ki az egyetemek részére, öt ország tíz szervezete – négy egyetem, három kiválósági központ és három gazdasági társaság – részvételével. A program elvégzése során a hallgatók olyan isme­reteket kapnak, amelyek lehetővé teszik számukra a humán értékeket tiszteletben tartó és védő MI-innovációk létrehozását és alkalmazását, miközben kihasználják az MI-ben rejlő lehetőségeket és előnyö­ket a mai digitális társadalom javára.

A 2021-ben EU-támogatással elkezdődött HCAIM projekt eredményeként önállóan vagy meglévő kép­zésbe ágyazva – 2022-ben elindult a HCAI mesterképzés a partnerországokban. A konzorcium tagjaként a BME a HCAI mesterprogramot kiegészítő képzésként hirdette meg a VIK hallgatói számára.

A HCAI mesterképzés követelményeinek teljesítését oklevélmelléklet-kiegészítés3 fogja igazolni, nevezetesen az oklevél 6.1.1. További információ/Additional information pontjába bekerülő alábbi bejegyzések:

Magyarul: „A hallgató teljesítette a Human-Centred Artificial Intelligence Master's (HCAIM) program­ban előírt kimeneti követelményeket, melyeket az INEA/CEF/ICT/A2020/2267304 azonosítójú EU projekt dolgozott ki.”

Angolul: ”The student completed the requisite learning outcomes of the Human-Centred Artificial Intelli­gence Master's (HCAIM) programme, defined by the INEA/CEF/ICT/A2020/2267304 EU project.”

A BME HCAIM-weblapja: https://hcaim.bme.hu.

Budapest, 2023. február 19.

1Human-Centred Artificial Intelligence Master’s

2European Credit Transfer and Accumulation System

3Angolul: Human-Centred Artificial Intelligence Diploma Supplement, HCAIM Certificate

A HCAIM-képzést 2023-ban vagy később megkezdő hallgatókra más tantárgyi követelmények vonatkoznak, mint a képzésbe korábban bekapcsolódóknak, a részleteket lásd az alábbi weblapokon.