Skip to content

AI Ethicon

Az MI-megoldások ma már mindenütt jelen vannak, és soha nem látott mértékben alakítják át a társadalmat. Az MI etikátlan használatának számos példája miatt minden eddiginél sürgetőbb, hogy jobban megértsük e technológiák etikai problémáit és etikus használatát. Ezért indítottuk el a HCAIM projektet. Célja egy oyan mesterképzési program kidolgozása és megvalósítása az MI területén, amelynek fókuszában az emberközpontúság áll, azaz kiemelt figyelmet fordít a jogi, etikai, szociológiai és egyéb társadalomtudományi szempontok figyelembe vételére.

Az AI Ethicon egy olyan hibrid (távjelenléti és személyes részvételű) rendezvény, amely a MI széles körű használatából fakadó problémák megértésére, valamint az etikai, jogi és más humán aspektusok szem előtt tartásának fontosságára kívánja felhívni a mérnökinformatikus és más mérnökhallgatók figyelmét.

Az első AI Ethicont 2022 júniusában tartottuk, a másodikat 2023 áprilisában rendezzük meg.